آگهی شماره ۴۴-۹۷؛ تمدید مزایده املاک شهرداری زنجان

تمدید مزایده املاک شهرداری زنجان

آگهی شماره ۴۴-۹۷

بدینوسیله خرید اسناد مزایده املاک شهرداری زنجان،  موضوع آگهی شماره ۴۴-۹۷ تا ساعت  ۱۴ مورخ ۱۲/۹/۹۷ تمدید میگردد  .

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری زنجان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات