دیدار مهندس رئیس سازمان با رئیس انجمن شرکت های طراح و ناظران حقوقی

دیدار مهندس رئیس سازمان با رئیس انجمن شرکت های طراح و ناظران حقوقی
‍‍ در دیدار مهندس محمد حسین شرکا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با مهندس دانشورنیا رئیس انجمن شرکت های طراح و ناظران حقوقی مطرح شد :

اعلام آمادگی جهت همکاری مشترک شرکت های طراح و ناظران حقوقی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در بازدید از شرکت ها و بررسی نحوه عملکرد

تعامل و تبادل نظر به منظور چگونگی نظارت و کنترل بر پروژه های ساختمانی تحت تعهد شرکت های ناظران حقوقی، با رعایت مسائل حقوقی و فنی جهت جلوگیری از عوارض و آسیب های جدی آتی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات