دیدار رئیس سازمان با معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

دیدار رئیس سازمان با معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد‍‍ در دیدار مهندس محمدحسین شرکا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با دکتر محمدرضا حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان شد :

شفافیت در برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مورد تایید همگان قرار گرفته است .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بازوی توانمند شهرداری مشهد است .

ظرفیت بالای همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری مشهد، جهت بهبود کیفی و کمی ساخت و ساز

پاولویت شهرداری ها، تقویت نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است .

در پایان جلسه لوح تقدیری از سوی دکتر محمدرضا حسین نژاد به اعضای هیات مدیره دوره هشتم حاضر در جلسه، اهدا گردید .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات