اطلاعیه ۵۸: اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد خدمات مهندسی، پیرو تشکیل جلسه ی کارشناسی مقرر گردید از تاریخ ۱/آذرماه/۹۷، در صورت عدم انتخاب سمت های نظارتی رشته های برق و مکانیک در کلیه گروه های ساختمانی، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ساختمان، انتخاب و اخذ نظارت های پیش گفته از جانب اعضای رشته های مرتبط در سامانه خدمات مهندسی مقدور خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات