اولین برنامه ملاقات عمومی ریاست سازمان برگزار شد

اولین برنامه ملاقات عمومی ریاست سازمان برگزار شد

به دنبال اعلام روزهای سه شنبه هر هفته به عنوان روز ملاقات عمومی ریاست سازمان، سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۹۷ در اولین روز این برنامه ریاست سازمان با حضور نواب رییس، مدیر روابط عمومی و مدیران واحد های مرتبط با درخواست مراجعان، ضمن گوش فرادادن به مشکلات و درخواست های ایشان، به منظور تسهیل و تسریع در امور مراجعان دستورات قانونی لازم صادر شد.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات