آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز (نوبت اول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز (نوبت اول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز (نوبت اول)بدینوسیله از همه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دعوت می شود، تا در نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۹ و بند (ب) ماده ۵۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۴، در محل ساختمان شماره ۲ سازمان به آدرس کرج،  بلوار شهدای دانش آموز، خیابان انوشیروان شرقی، نبش مهر ۴،  سالن آمفی تاتر ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت عضویت معتبر و یا کارت ملی حضور به هم رسانند.


دستور جلسه مجمع:


۱)    انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل


لازم به ذکر است در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه مجمع در نوبت اول، جلسه مجمع نوبت دوم از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ   ۱۳۹۷/۱۰/۱۲، در محل سالن اجتماعات موسسه نهال و بذر، واقع در بلوار شهید فهمیده ( بین میدان شهید فهمیده و ترمینال شهید کلانتری) برگزار می گردد.

بدیهی است مجمع نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای محترم رسمیت خواهد داشت.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات