پی گیری آغاز عملیات اجرایی اتصال استان ایلام به راه آهن سراسری در دیدار مدیرکل راه وشهرسازی استان و معاون امور عمرانی اس...

پی گیری آغاز عملیات اجرایی اتصال استان ایلام به راه آهن سراسری در دیدار مدیرکل راه وشهرسازی استان و معاون امور عمرانی اس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات