۳ ساعت بی وقفه ملاقات مردمی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

۳ ساعت بی وقفه ملاقات مردمی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ، این پرونده های ملاقات شامل مواردی همچون درخواست تمدید مهلت عمران ، واگذاری ، معوض ، تنظیم سند ، حل مشکل سند تعاونی های مسکن ، درخواست تجمیع ملک و بررسی مدارک مالکیت بوده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات