برگزاری دومین جلسه شورای فنی و بررسی مطالعات بهسازی محور رباط کریم به سمت پادگان آبشناسان (جاده شهدا)

برگزاری دومین جلسه شورای فنی و بررسی مطالعات بهسازی محور رباط کریم به سمت پادگان آبشناسان (جاده شهدا)

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مهندس شهداد کاوه معاونت معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، در این باره گفت: مسیر مورد مطالعه در کیلومتر ۲۸ جاده تهران- ساوه واقع شده که این محور دسترسی به پادگان ها، شهرک های مسکونی و معدن های واقع در منطقه رباط کریم و پرندک و بهارستان را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این مراکز و افزایش جمعیت تا افق سال ۱۴۱۶، ارتقاء مسیر موجود در جهت بهبود کیفیت تردد در این محور مورد بررسی قرار گرفت.

کاوه در ادامه گفت: محور ارتباطی پادگان های آبشناسان به طول ۱۱ کیلومتر بوده و پادگان ها و شهرک های مسکونی در اطراف حاشیه این محور قرار دارند، همچنین چند محور و جاده روستایی نیز به این محور منتهی می شوند.

در این جلسه ۶ گزینه جهت بهسازی با توجه به نوع و میزان ترافیک، نوع منطقه، سرعت طرح مسیر مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین در پایان شورای فنی حوزه ساخت و توسعه راهها , مشخصات فنی کمربندی دماوند برای احداث تقاطع های غیر همسطح و پل های مسیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات