جلسه بررسی طراحی خط جدید مترو در محدوده منطقه ۲۱ شهر تهران برگزار شد

جلسه بررسی طراحی خط جدید مترو در محدوده منطقه ۲۱ شهر تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این جلسه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران , نماینده معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران, نماینده راه آهن تهران , شهردار منطقه ۲۱ و معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

در این نشست موقعیت های پیشنهادی به منظور جابجایی ایستگاه نیک پسندی در منطقه ۲۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه تملک دولتی در نزدیکی ایستگاه کنونی نیک پسندی و نیز نحوه استفاده بهینه از امکانات موجود این ایستگاه به منظور بهره وریبیشتر و رفع نیازهای حمل و نقل عمومی این منطقه و شهر تهران ارزیابی شد.

در ادامه نیز پیشنهاد جابجایی ایستگاه مذکور در منطقه ۲۱ از سوی مشاور این طرح تبیین گردید و راهکارهایی به منظور رفع حجم بالای ترافیک منطقه ۲۱, ایجاد دسترسی روان تر در این منطقه جهت تردد و رفع محدودیت های حمل و نقل کنونی ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات