برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»

برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»

برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»

جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت» با حضور مجتبی جمالی مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان و ابوطالب قزلسفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و با کارشناسان و مشاور طرح برگزار شد.

برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»

برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»

برگزاری جلسه ارائه طرح مدیریت حوزه‌های آبخیزداری «حوزه چهل‌چای مینودشت»


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات