برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستان

جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» در هفتم آذر با حضور مجتبی جمالی مدیریت بحران استان گلستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان و معاون سازمان دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان برگزار شد.
این جلسه به منظور فراهم آوردن زمینه و فضای اجتماعی مناسب و توسعه فرهنگ آمادگی، مقابله و تاب‌آوری در مقابله زلزله صورت گرفت.
مجتبی جمالی مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان در این جلسه تاکید کرد: با توجه به اهمیت آموزش، آگاهی‌بخشی و ایجاد آمادگی لازم در شهروندان راجع به مسائل زلزله و حوادث احتمالی به ویژه در کودکان و نوجوانان  برنامه متناسب در سطح کانوان‌های شهرستان‌های مختلف با همکاری فرمانداری‌ها به عنوان روسای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌ها اجرا خواهد شد.

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدیریت بحران گلستانلینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات