اقدامات اخیر واحد عمران در روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر

اقدامات اخیر واحد عمران در روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر

اقدامات اخیر واحد عمران در روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر

طبق برنامه زمانبندی واحد عمران شهرداری میانه مناطق ذیل در برنامه روکش آسفالت قرار گرفت و به بهره برداری رسید

۱) خیابان اصلی شهرک امام خمینی(ره) (خیابان ابوذر)

۲) خیابان اصلی شهرک شهید بهشتی

۳) خیابان شکری

۴) کوچه درختی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات