جلسه انتزاع فردیس از کرج برگزار شد

جلسه انتزاع فردیس از کرج برگزار شد


در این نشست مقرر شد، از مجموع پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های شهرداری کرج تعدادی به شهرداری فردیس منتقل شوند.

همچنین لیست اموال و پرونده بازار روزهای شهرداری فردیس، پرونده های حقوقی شهرداری فردیس در بازارها و نقشه بازارها طی صورت جلسه و مکاتبه رسمی به شهرداری فردیس انتقال یابد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات