۵۵۰۰ مترمربع از محلات کانی کوزله در حوزه شهرداری منطقه دو سنندج لکه گیری و آسفالت شد

۵۵۰۰ مترمربع از محلات کانی کوزله در حوزه شهرداری منطقه دو سنندج لکه گیری و آسفالت شد

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج گفت: در راستای بهبود در وضعیت تردد  خودروها، ایمنی در عبور و مرور شهروندان، با ۷۶۰ تن آسفالت ۵۵۰۰مترمربع از محلات کانی کوزله لکه گیری و آسفالت شد.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: محلات و معابر  کانی کوزله  در حوزه شهرداری منطقه دو آسفالت و بهسازی می شود.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج  اظهار داشت: محله کانی کوزله واقع در میدان کاوه از معابر بسیار شلوغ و پر تردد است.

مهندس عرفان فتحی گفت: با توجه به وضعیت نامناسب قسمت هایی از معابر ومحلات  کانی کوزله اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر آن در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی از انجام عملیات آسفالت ۵۵۰۰ مترمربع  ازمحلات کانی کوزله  خبر داد و گفت: ا ین محلات با ۷۶۰ تن آسفالت  لکه گیری و آسفالت شد.

وی در ادامه افزود: کوچه های شهریور ۲۱، ۳۷، ۳۸، ۴۰ و ۴۱ و کوچه های فرعی و کوچه گلان ۱۰ و کوچه های آبان ۲ و ۳ ازجمله محلاتی بود که لکه گیری و بهسازی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات