مراسم تودیع مدیران شهرداری برگزار شد

مراسم تودیع مدیران شهرداری برگزار شد


مراسم تودیع برومند مرادی مدیر کل بازرسی شهرداری و سعید مومنه مدیر کل حراست این مجموعه، با حضور سرپرست شهرداری و جمعی ازمدیران و معاونین  برگزار  شد.

در مراسم تودیع این دو مدیر کل حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: با ابلاغ و اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، حکم بازنشستگی این دو مدیرکل را ابلاغ و از زحمات این دو مدیر توانا که تا این مرحله بازوی کمکی شهرداران بودند تشکر میکنم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات