تاکید سرپرست شهرداری کرمانشاه به حوزه معاونت فنی وشهرسازی: هماهنگی ابعاد و تناسبات فضاها و ساختمانها با توان روانی انسان باید در دستور کار قرارگیرد

تاکید سرپرست شهرداری کرمانشاه به حوزه معاونت فنی وشهرسازی: هماهنگی ابعاد و تناسبات فضاها و ساختمانها با توان روانی انسان باید در دستور کار قرارگیرد


مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه درنشست با حوزه معاونت فنی وشهرسازی بر برنامه ریزی برای رعایت تناسب همه جانبه فضا، کارکرد، نیاز و همجواری کاربریها در شهر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه، وی گفت: با رشد شهرنشینی در سالهای اخیر و سیر افزایش جمعیت شاهد دگرگونی در ساختار شهرهستیم که در رشد و کالبد شهر اثرات خود را نشان داده است.

مهندس لعل بخش با بیان اینکه شهرهای امروز حالتی دینامیک دارند که ترکیبی از سنت و مدرنیزم را در خود جای داده اند، افزود: امروز به علت بی برنامگی های گذشته در بعضی از نقاط شهر با رشد ناموزون مواجه هستیم و شهروندان دیگر احساس تعلق خاطر به شهر را ندارند.

وی گفت: توسعه کالبد شهری درتعامل و تاثیرپذیری از تغییر و تحول در عرصه ها و زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و سیاستهای حاکم بر شهر شکل می گیرد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: توسعه فیزیکی یک شهر به خودی خود نه میتواند بد باشد و نه میتواند خوب باشد از طرفی از توسعه شهرها نمی شود جلوگیری کرد چراکه شهر بعنوان یک محیط پویا همچون موجود زنده بوجود می آید رشد میکند و بزرگ میشود و در کنار آن عوامل عدیده ای همچون رشد جمعیت و مهاجرت در آن دخیل است.

وی تصریح کرد: انواع آلاینده های صوتی و بصری، بی توجهی به بافت فرسوده وهویت ملی و تاریخی باعث شده که هویت شهری ما آسیب پذیر باشد.

مهندس لعل بخش با تاکید بر اینکه در شهرسازی باید مبانی و ارزشهای فرهنگی، شکل کالبد و عملکرد، در شکل دادن به فضاها و ساختمانها تناسب داشته باشد تا کل شهر پدیده ای منظم و متعادل را به منصه ظهور برساند ادامه داد:هماهنگی عملکردهای شهری با نیاز انسان، هماهنگی ابعاد و تناسبات فضاها و ساختمانها با توان روانی انسان و ایجاد تعادل و هماهنگی طرحها و برنامه ها با شرایط محیطی و اقلیمی و همچنین هماهنگی طرحها و برنامه ها بایکدیگر، باید در دستور کار حوزه فنی و شهرسازی قرارگیرد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه در پایان تاکید کرد: باید با بسیج بالقوه اجتماعی اقتصادی و کالبدی، برای بالابردن کیفیت محیط زیست شهر و برقراری توازن درکمیت وکیفیت زندگی شهری، برای شهروندان شرایط مناسبی را بوجود آوریم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات