برگزاری دومین میزگرد تخصصی «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت » با حضور فرهیختگان حوزه فرهنگی و هنری شهر رشت

برگزاری دومین میزگرد تخصصی «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت » با حضور فرهیختگان حوزه فرهنگی و هنری شهر رشتدومین میزگرد تخصصی «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت» در تاریخ ۹۷/۸/۲۷ با حضور فرهیختگان حوزه فرهنگی و هنری شهر رشت، آقایان مرتاض هجری، عباسی ، پوراحمد جکتاجی، امیدی، خانم ها انساندوست، عاشوری «مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت»، محجوب«رئیس اداره مطالعات و پژوهش» و کارشناسان حوزه مطالعات و پژوهش شهرداری رشت برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مهندس عاشوری، ضمن خوش آمد گویی به مهمانان در خصوص اهمیت دیوار سنن و با توجه به اینکه شهر رشت و استان گیلان از دیرباز مهد آیین ها و سنن بوده است گفتند این موضوع را به عنوان محتوایی مهم برای ایده دیوار موضوعی شهر رشت انتخاب گردید. بر این اساس پروژه طراحی دیوار سنن شهر رشت آغاز شد و در نشست امروز این افتخار این را داریم که از تجارب گرانقدر فرهیختگان شهرمان، در ارتباط با این موضوع بهره ببریم. تکمیل بانک اطلاعاتی سنن این خطه و شناسایی منابع مرتبط و همچنین دسته بندی موضوعی آیین ها و سنن و چگونگی انتخاب آنها برای ارائه در دیوار  از مهمترین اهداف این نشست می باشد.

دکترمحجوب، در خصوص اهمیت دیوار سنن در شهر رشت و شاخص های تقسیم بندی پنجگانه آن صحبت کردند و این شاخص ها را به ترتیبِ آئین های باستانی اسطوره ای و فصلی، آئین های دینی و مذهبی، آئین های ملی، میهنی و حکومتی، آئین های منطقه ای و آئین های خانوادگی برشمردند.

دکترامیدی ضمن بیان اهمیت دیوار سنن برای شهر رشت و نمایش آن در برخی از استانهای ایران، بیان کردند که ابتدا اولویت ها مشخص گردد و سپس بر اساس آنها، مصادیق و دلایل عرضه آنها برای نمایش برای همگان بیان گردد.ایشان سه ویژگی دیوار سنن را در هویت پذیری، خوانایی و زیبایی بیان کردند.

دکترعباسی ضمن معرفی گیلان به عنوان ایران دیگر و اینکه شهر رشت شهری با اقوام و قومیت های مختلف است، گفتند: شهررشت فقط آئین‌های ویژه خودش را ندارد و همه نوع قومیت ها با ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد را در خود تلفیق کرده است، گستره آداب و سنن در این شهر وسیع است و اینکه آداب و سنن مجموعه ای از میراث فرهنگی است که از بین آن بایستی تعدای برای عرضه انتخاب شود.ایشان ضمن اشاره به اینکه ۲۵ آئین شهر رشت در یونسکو ثبت شده پیشنهاد دادند که از این آئین ها در نمایش دیوار سنن استفاده شود.

آقای پوراحمد جکتاجی گفتند: کل محور بحث دیوار سنن بر اساس سه شاخص دیوار، سنت و رشت است. در این خصوص ایشان دیوار های ورودی شهر رشت که مجاور ساختمان مرکزی شهرداری رشت هست را به عنوان نمونه پیشنهاد دادند.

همچنین خانم انساندوست در خصوص انتخاب یک موضوع به عنوان نمایش در دیوار سنن و سپس سناریو نویسی از روی این موضوع صحبت کردندو انتخاب یک پارک به عنوان پارک موضوعی جهت نمایش دیوار سنن را پیشنهاد دادند.

سپس آقای طالبی ضمن جمع بندی نظر کارشناسان و اعلام دسته بندی آنها شاخص های هویتی برای نمایش دیوار سنن را مهم دانسته و روش ماتریس دلفی را برای جمع بندی نظر کارشناسان جهت ارائه دلایل انتخاب سنتی خاص برای نمایش در دیوار سنن قلمداد کردند و در نهایت خانم محجوب پس از تشکر از حضور اساتید شاخص های دسته بندی نظر کارشناسان برای نمایش دیوار سنن را به شرح ذیل اعلام نمودند.

شادی آفرینی، قابلیت نماد پذیری، انعکاس شیوه شهرنشینی رشتی ها، هویت شهری، بیانگر خلق و خوی شهروندان، بیانگر بین المللی گرایی رشتی ها، سنت به عنوان میراث ملی، عامه پسندی، قابلیت اجرا و خلاقیت پذیری برای اجرا و در نهایت شاخص همگرایی و پذیرش فرهنگ و سنن دیگر قومیت ها.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات