نشست مقامات سازمان ملی زمین و مسکن با  اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در حوزه زمین و مسکن

نشست مقامات سازمان ملی زمین و مسکن با اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در حوزه زمین و مسکن

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات