آسفالت کار در شهرک ولی عصر توسط شهرداری عجب شیر

آسفالت کار در شهرک ولی عصر توسط شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات