تملک وازاد سازی در خیابان دیزج توسط شهرداری

تملک وازاد سازی در خیابان دیزج توسط شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات