سایه بان های غیر مجاز در مجاورت بلوار آزادی شهرکرد جمع آوری شد

سایه بان های غیر مجاز در مجاورت بلوار آزادی شهرکرد جمع آوری شد

سرپرست واحد مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد گفت: پس از بی توجه این واحدهای صنفی به اخطارهای متعدد شهرداری، سایه بان های غیرمجاز در مجاورت بلوار آزادی که منجر به سد معبر شده بود جمع آوری و پیاده رو آزادسازی شد.
مبینی افزود: این امر برای حفظ زیبایی منظر شهری و یکپارچگی سیمای شهر و همچنین حصول رضایت شهروندان صورت می گیرد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات