جلسه مشترک نمایندگان مجریان و ریاست سازمان برگزار شد.

جلسه مشترک نمایندگان مجریان و ریاست سازمان برگزار شد.

جلسه مشترک نمایندگان مجریان و ریاست سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در جلسه ای که با حضور رئیس، نواب رئیس و نمایندگان مجریان برگزار گردید، رئیس سازمان ضمن تشکر از اعضای حاضر در جلسه ضمن بیان سابقه اقدامات انجام شده توسط سازمان در خصوص انتظام بخشی به امور مجریان و حفظ شان و جایگاه آن ها توجه به نکات زیر را خواستار شدند:

 • تلاش در جهت ارتقاء جایگاه مهندسان مجری و ارتقاء کیفیت سطح ارائه خدمات به کارفرما
 • استمرار در برگزاری دوره های آموزشی ویژه سرپرستان کارگاه های ساختمانی و تلاش در راستای شناسائی سرپرستان کارگاه دارای صلاحیت
 • کنترل کیفیت مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی دارای استاندارد با همراهی شرکت های خدمات آزمایشگاهی صلاحیت دار
 • بررسی تعرفه های اجرا و تلاش در جهت واقعی نمودن تعرفه ها و خدمات ارائه شده

در خاتمه نمایندگان مجریان گزارش مفصلی از ارائه خدمات انجام شده توسط مجریان از قبیل تشکیل کارگروه صنفی مجریان و برگزاری جلسات مستمر با مجریان ارائه نمودند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

  نظرات