مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*درخواست دبیرخانه جشنواره ملی عکس اردبیل درقاب کهن درجلسه مطرح ومورد موافقت قرار نگرفت.

*دربحث اصلاحیه و ازبیلت و موارد مورد ارتباط با ارجاع نقشه مقرر شد تاروز شنبه ۳/۹/۹۷ هفته بعد توسط دکتر شاکری، مهندس جعفر لطفی، مهندس توحید شفیعی، مهندس جلیل صادق و خانم مهندس آرش بررسی لازم انجام گرفته و پیشنهادات در جلسه هیات مدیره مطرح گردند.

*پیرو درخواست حمایت مالی تعدادی ازاعضای سازمان برای اعزام به مسابقات شطرنج مقررگردید باتوجه به اینکه ردیف بودجه مناسبی دراین خصوص درنظر گرفته نشده، کمیته ورزش برنامه های مصوب سال ۱۳۹۷ را برای جلسه آتی هیات مدیره ارائه نماید.

ضمناً سیاست کلی سازمان بیشتر حمایت ازورزش های همگانی می باشند.

*مقررگردید برای کمیته ماده ۵ شهرستانها از هیات های اجرایی استعلام گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات