مساعدت وهمکاری لازم برای هرجه با شکوه تر کردن مراسمات هفته وحدت وهفته بسیج در شهرستان

مساعدت وهمکاری لازم برای هرجه با شکوه تر کردن مراسمات هفته وحدت وهفته بسیج در شهرستان


مساعدت وهمکاری لازم برای هرجه با شکوه تر کردن مراسمات هفته وحدت وهفته بسیج در شهرستان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات