اجرای عملیات زیر سازی پروژه کنار گذر شرقی

اجرای عملیات زیر سازی پروژه کنار گذر شرقی

به گزارش روابط عمومی شهرداری خوانسار ، عملیات خاکبرداری ، خاک ریزی و زیر سازی قسمتی از کنار گذر شرقی خوانسار اجرا شد .

شایان ذکر است کنارگذر خوانسار با توجه به تردد خودروهای سنگین از داخل شهر و ایجاد بار ترافیکی دارای اهمیت بالایی است که شهرداری خوانسار در حال اجرای آن می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوانسار

  منبع خبر

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار یک شهرداری در شهر خوانسار می باشد

   نظرات