برگزاری سومین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی

برگزاری سومین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی

برگزاری سومین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی


در راستای نیل به اهداف دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی سازمان در توانمند سازی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور به منظور حضور در بازارهای بین المللی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان، سومین دوره آموزشی از تاریخ  ۱۳ الی ۱۶ آذر ۹۷ برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل www.expirceo.ir مراجعه نمایید.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات