سرپرست شهرداری کرمانشاه: ساختار بودجه شهرداری نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد

سرپرست شهرداری کرمانشاه: ساختار بودجه شهرداری نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد


سرپرست شهرداری کرمانشاه درجلسه مدیران مالی و شهرداران مناطق با تاکید بر اینکه بودجه شهرداری ها باید براساس نیازها و واقعیت ها و شرایط موجود و وصول درآمدها پیش بینی و تنظیم شود گفت: ساختار بودجه شهرداری کرمانشاه نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد و باید تمامی کدهای درآمدی و مطالبات وصولی با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه، مهندس حامد لعل بخش افزود: ساختار و نظام بودجه بندی و کنترل بودجه ای علاوه بر اینکه یک ابزار مدیریتی محسوب می شود یکی از ارکان اصلی و اساسی برای پاسخگویی مدیریت شهری به جامعه شهروندی و برآوردن توقعات و ارائه خدمات می باشد.

وی تاکید کرد: بودجه باید با دیدی منطقی، علمی و بر اساس واقعیتهای موجود بسته شود، نه بر پایه ی روندهای غیرمنطقی و حدسیات.

به گفته مهندس لعل بخش اصل وحدت بودجه، اصل تعادل در بودجه، جامعیت بودجه، اصل تقدم درآمد بر هزینه، اصل انعطاف پذیری و شفافیت بودجه برای شهروندان و آگاهی از درآمدها و هزینه های شهرداری از اصولی است که باید در بودجه لحاظ گردد .

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: مدیران مناطق باید با توجه به محدودیتهای درآمدی، برنامه های جاری و عمرانی خود را بر اساس اولویت بندی وحداکثر استفاده از منابع محدود برای خدمات دهی به شهروندان در نظر بگیرند.

وی گفت: قطعاً بودجه ریزی مناسب می تواند با توجه به شرایط موجود امروز مدیریت شهری، در تصمیم گیری منطقی و مناسب، بهبود عملکرد مدیریت شهری و نیز تخصیص مطلوب منابع و کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری بسیار موثر باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات