انتخابات هیات مدیره و بازرسان دوره پنجم شرکت تعاونی نظام مهندسی برگزار شد

انتخابات هیات مدیره و بازرسان دوره پنجم شرکت تعاونی نظام مهندسی برگزار شدمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی نظام مهندسی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۷ با دستور کار انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

اعضای هیات مدیره و بازرسان به ترتیب بیشترین آراء بشرح ذیل انتخاب شدند .

اعضای هیات مدیره: سید رضا موسوی فرحبخش ، امیر خسرو خیامی، محمدرضا چراغچی ، مجید شهرکی، محمدرضا حامد محجوب، داوود معظمی، وحید نجیب بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سلمان صمدی، ساناز سرگران، فرید منصوری، هادی مشاور بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره

بازرسان: علی اکبر نوبخت، علی ذاکر الحسینی، محمود منظمی اخلاقی بعنوان اعضای اصلی بازرس و شهاب شالفروشان بعنوان عضو علی البدل بازرس

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات