مهندس شرکاء: تعامل به جای تقابل با ارگان ها

مهندس شرکاء: تعامل به جای تقابل با ارگان هامهندس ریحانی سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشهد و مهندس برجسته نژاد مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا و هیات همراه طی نشست مشترک با مهندس شرکاء رئیس و مهندس کاظمی، دکتر انصاری و دکتر نوبری اعضای هیات مدیره بر همکاری دوجانبه در راستای تعامل و تبادل نظر درخصوص پیشبرد توسعه طرح های عمرانی شهر مشهد گفتگو کردند .

اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان از شروع بکار هشتمین دوره  هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه شفافیت، تکریم جایگاه حرفه ای و حیثیت صنفی مهندسین، حرفه مندی ساختمان و توانمندی جامعه جوان مهندس به عنوان سرمایه های آینده مهندسی استان از محورهای این دیدار بود .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات