برگزاری جلسه هماهنگی مدیران و کارشناسان اداراه کل راه وشهرسازی و سازمان بازرسی استان ایلام

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران و کارشناسان اداراه کل راه وشهرسازی و سازمان بازرسی استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات