برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام

برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات