دیدار مدیر کل راه و شهر سازی استان با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص توسعه شهرک کارگاهی سه شنبه ۶آذر ماه ۹۷

دیدار مدیر کل راه و شهر سازی استان با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص توسعه شهرک کارگاهی سه شنبه ۶آذر ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات