نشست دکتر جزینی زاده با رئیس پژوهشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان درخصوص پژوهش‌های حوزه محیط زیست :مشکلات زیست محیطی استان می بایست با تکیه بر اصول علمی مرتفع گردند

نشست دکتر جزینی زاده با رئیس پژوهشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان درخصوص پژوهش‌های حوزه محیط زیست :مشکلات زیست محیطی استان می بایست با تکیه بر اصول علمی مرتفع گردند

بنا به گزارش اداره روابط عمومی صبح امروز نشست هم اندیشی وهم افزایی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان جناب آقای دکتر جزینی زاده ورئیس پژوهشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان جناب آقای دکتر محمدی نژاد وجمعی از همکارانشان در خصوص فعالیت‌های پژوهشی درحوزه محیط زیست ومنابع طبیعی استان انجام پذیرفت
دراین نشست که در محل دفتر دکترجزینی زاده برگزارگردید مقرر شد براساس تفاهم کلامی نسبت به رفع مشکلات  و چالش های زیست محیطی استان با تکیه بر اصول علمی اقدام گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات