انتخابات ارکان جامعه

انتخابات ارکان جامعه


با توجه به اینکه دوره شورای مدیریت شانزدهم (دوره جاری) در اردیبهشت ۱۳۹۸ به پایان می  رسد، طبق مفاد اساسنامه انتخابات اعضاء شورای مدیریت می بایستی به نحوی انجام پذیرد که سه ماه قبل از پایان مدت تصدی ارکان شاغل مجمع عمومی انتخاب ارکان تشکیل شود. ازآنجاکه  معرفی کاندیداهای عضویت در شورای مدیریت، از طریق گروه¬های تخصصی انجام می شود، لذا جهت انتخابات اعضای شورای مدیریت جامعه طبق اساسنامه باید کاندیداها قبل از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی، معرفی‌شده باشند.

لذا به‌منظور انتخاب نامزدهای عضویت در ارکان جامعه، از آن همکار محترم دعوت می شود طبق جدول زمان بندی پیوست، در جلسه مجمع گروه و یا گروه¬هایی که در آن‌ها عضویت دارند، شرکت فرمایند.

همچنین به آگاهی می رساند در این انتخابات، شش عضو هیات داوری و هفت عضو هیات تجدیدنظر داوری نیز انتخاب خواهند شد. برای انتخابات مذکور، اعلام اسامی ۱۰ نفر کاندیدا برای هر یک به مجمع عمومی با شرایط زیر ضروری است.

۱.    کارشناسانی که واجد شرایط بوده و مایل‌اند به عضویت هیات های داوری و تجدیدنظر داوری انتخاب شوند، تمایل خود را کتباً تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ به دبیرخانه جامعه کتباً اطلاع دهند.

۲.    کارشناسانی که واجد شرایط نیستند (ازنظر درجه کارشناسی) و یا تمایلی به عضویت در هیات های  مزبور ندارند، ولی اعضاء حقیقی دیگری را شایسته عضویت می دانند، اسامی کاندیداهای خود را کتباً تا تاریخ مذکور به جامعه اعلام دارند.

۳.    معرفی کاندیداهای عضویت در این هیات، از اعضای حقیقی استفسار می شود. این کاندیداها ضمن داشتن عضویت حقیقی جامعه، باید حداقل کارشناس درجه‌یک هم باشند. لذا از آن عضو محترم درخواست می نماید مراتب را به اطلاع کلیه کارشناسان شریک آن شرکت که عضو حقیقی جامعه هستند، برسانند.

۴.    هر یک از شرکا شرکت که به هر علتی تاکنون به عضویت حقیقی جامعه درنیامده‌اند، می توانند مدارک مثبت لازم برای عضویت را ارائه فرمایند و تلاش خواهد شد تا در کوتاه ترین زمان و قبل از تشکیل مجمع عضویت آن‌ها تحقق یابد.

با عنایت به افزایش فعالیت های جامعه و ضرورت توسعه دامنه فعالیت های آن در آینده و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی دوره تحریم کشور تقاضا دارد همکاران محترمی داوطلب قبول مسئولیت ها شوند که ضمن داشتن امکان صرف وقت و انرژی بیشتر، از اهداف و استراتژی جامعه و سوابق فعالیت های آن نیز آگاهی لازم داشته باشند. به همین جهت به‌منظور آشنایی بیشتر کاندیداها و اعضای گروه های جامعه، پیشنهاد می شود اساسنامه جامعه را مطالعه فرمایند.  فرازهایی از اساسنامه و آئین نامه های جامعه که به عضویت در ارکان مرتبط است به پیوست این نامه ارائه‌شده است.فرازهای آئین‌نامه‌های جامعه در ارتباط با شرایط شرکت در مجمع عمومی
و عضویت در شورای مدیریت، هیات داوری و هیات تجدیدنظر داوری


۱-    اعضای مجمع عمومی، نمایندگان اعضای حقوقی جامعه می‌باشند که به‌صورت کتبی از طرف عضو حقوقی برای حضور در آن جلسه مجمع به جامعه معرفی‌شده باشند.

۲-    برای حضور در مجمع عمومی عادی به‌صورت فوق‌العاده در سال جاری، حق عضویت اعضاء و کاندیداها حداقل باید تا پایان سال ۱۳۹۶ به جامعه پرداخت‌شده باشد. اعضایی که حق عضویت حقوقی و حقیقی خود را تا آن زمان نپرداخته اند نمی توانند در مجمع حضور یافته و یا کاندید شوند.

۳-    اعضای اصلی شورای مدیریت، هیات داوری و هیات تجدیدنظر داوری برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌شوند و انتخاب آن‌ها برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

۴-    هر یک از اعضای اصلی جامعه علاوه ‌بر نمایندگان شرکت‌کننده در مجامع عمومی و گروه‌های تخصصی تنها می‌توانند یک نماینده دریکی از ارکان جامعه داشته باشند.

۵-    هر یک از گروه های تخصصی جامعه یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل در شورای مدیریت خواهند داشت.

۶-    هر گروه تخصصی فقط می‌تواند یک نماینده در هیات بازرسان، هیات داوری و هیات تجدیدنظر داوری داشته باشد.

۷-    نمایندگان گروه‌های تخصصی باید واجد شرایط زیر باشند:
-    حداقل واجد شرایط کارشناس درجه‌یک باشند.
-    به عضویت حقیقی «جامعه» پذیرفته‌شده باشند.
-    کتباً به‌عنوان نماینده عضو حقوقی جامعه برای انتخابات تعیین نماینده گروه تخصصی به «جامعه» معرفی‌شده باشد.

۸-    هر گروه تخصصی دو نفر را به‌عنوان نمایندگان گروه طبق آئین‌نامه مصوب شورای مدیریت انتخاب و به شورای مدیریت معرفی می‌نماید تا به مجمع عمومی معرفی گردند.

۹-    در مجمع عمومی در مورد نمایندگان گروه تخصصی در شورای مدیریت به‌طور کتبی رای‌گیری می‌شود. نماینده حائز رای بیشتر، به‌عنوان عضو اصلی و نماینده دیگر به‌عنوان عضو علی‌البدل شورای مدیریت تعیین می‌شود.

توضیح: ازآنجاکه جامعه مهندسان مشاور ایران از طریق وزارت کشور به ثبت رسیده است، لذا نماینده وزارت کشور در مجامع عمومی جامعه حضور خواهد داشت و پس از مجمع صورت‌جلسه مربوطه همراه با مشخصات اعضای شورای مدیریت جهت تایید به وزارت کشور ارسال خواهد شد. همچنین اعضای هیات رئیسه جامعه نیز که در اولین جلسه شورای مدیریت جامعه انتخاب می‌شوند باید طبق ضوابط وزارت کشور مورد تایید قرار گیرند.

۳۶۴۴ jadval.jpg

دریافت فایل ضمیمه لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات