ضرورت نوآوری در طراحی فضاهای شهری

ضرورت نوآوری در طراحی فضاهای شهری


احد رسولی در همایش روز جهانی شهرساز که با عنوان " آینده فضاهای شهری، بایدها و نبایدها" در باشگاه میلاد برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه روز به روز شاهد افزایش عرصه‌های بی کیفیت شهری در کلانشهرهای امروزی هستیم.

وی ادامه داد: امروز اغلب شهرها به فضایی با خیابان‌های شلوغ، بدون جذابیت بصری و مملو از ساختمان‌های کوچک و بزرگ تبدیل شده‌اند.

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شهر کرج، افزود: عدم مدیریت و برنامه ریزی درست مدیران شهری در طول دهه‌های گذشته باعث شده اغلب شهرهای امروزی از هویت واقعی خود فاصله بگیرند.

این مسئول توضیح داد: اگر بتوانیم شهر را به صورت کالبدی با اجزای مرتبط ببینیم، آنگاه می‌توانیم به پویایی درون شهری، جلب گردشگران مشتاق، افزایش قابلیت‌های اسکان ، توسعه پایدار و ... دست پیدا کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در طراحی شهری انعطاف و تعادل اهمیت به سزایی دارد، توضیح داد: نباید در طراحی شهری به  توصیه‌ها و چارچوب های مشخص محدود شویم و  باید بر مبنای نوآوری و انعطاف گام برداریم.

رسولی ابراز کرد: طراحی شهری بخش جدایی ناپذیری از برنامه ریزی و مدیریت شهری است و تنها به رنگ آمیزی دیوار و جداول شهر محدود نمی‌شود.

عضو شورای شهر کرج توضیح داد: برای داشتن فضای شهری هویت بخش، به طرحی یکپارچه با درون مایه ای معنا دار نیاز داریم.

این عضو شورا ابراز کرد: این آرزو در کرج روزی محقق می‌شود که به داشته های خود در این حوزه با چشم بینا بنگریم و به آنچه می خواهیم برسیم بیندیشیم و در راستای عملیاتی کردن خواسته‌ها گام برداریم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات