تحقق حقوق شهر نشینی به ایجاد محیطی منظم و پر رونق در شهر نیاز دارد

تحقق حقوق شهر نشینی به ایجاد محیطی منظم و پر رونق در شهر نیاز دارد

تحقق حقوق شهر نشینی به ایجاد محیطی منظم و پر رونق در شهر نیاز دارد

شهردار منتخب مشهد مقدس با اشاره به اینکه تحقق حقوق شهر نشینی به ایجاد محیطی منظم وپر رونق در شهر نیازمند است گفت: برای دست یافتن به این محیط نیز باید شش دسته سرمایه علمی، دموکراتیک، فرهنگی،محیطی، فیزیکی و مالی را توسعه دهیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا کلایی در همایش "حقوق شهر نشینی، پنجره ای به شهر انسانی" افزود : آن چیز که به عنوان مدیریت شهری، فعالان حوزه مدنی و سایر بازیگران که در حکمرانی خوب باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای تحقق حقوق شهر نشینی نیازمند وجود بستر وفضاهای لازم برای آن هستیم.
وی اضافه کرد: بستر مناسب برای تحقق حقوق شهر نشینی ابتدا به مناسب سازی فضاهای کالبدی، ذهنی و اجتماعی نیاز دارد که این موضوع مستلزم افزایش سرمایه های موجود در شهراست.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری در رقابت با سایر کلان شهرها برای افزایش سرمایه های موجود درشهر باید محیطی منظم وپر رونقی را ایجاد کند اظهار کرد: ایجاد فضای منظم وپر رونق در شهر نیز مستلزم تحقق شش دسته سرمایه فکری، دمکراتیک،فرهنگی،محیطی، زیرساختی و مالی اقتصادی است.
کلایی تصریح کرد: در راستای افزایش سرمایه علمی وفکری باید افراد متخصص و نخبه را در مشهد نگاه داریم و آنهایی هم که رفته اند را به مشهد برگردانیم و دانشی که در اختیار دارند را بکار بگیریم.
شهردار مشهد اضافه کرد: ما در کنار توسعه سرمایه علمی وفکری، نیازمند افزایش سرمایه دموکراتیک که شاید مدیریت شهری در حال حاضر نیاز بیشتری به آن دارد هستیم تا با افزایش شفافیت و پاسخگویی مشارکت مردم نیز افزایش پیدا کند، اگر مدیریت شهری شفافیت را از خود شروع نکند و شفافیت را گسترش ندهد و پاسخگو نباشد مشارکت هم ایجاد نمی شود.
وی به سرمایه فرهنگی به عنوان یکی دیگر از شش دسته سرمایه اشاره کرده وادامه داد: سرمایه فرهنگی نیز باید از نظر ذهنی ، اجتماعی وکالبدی الگوی رفتاری را ارتقا بخشد و درکنار آن به برند سازی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است نیز مبتنی بر مزیت های اصلی شهرتوجه شود تا با تقویت آنها فضای کالبدی شهر را شکل دهیم.
شهردار مشهد افزود: همچنین سرمایه محیطی شهر مشهد نیز باید افزایش پیدا کرده و شهری زیست پذیر باشد ، ما نمی توانیم شهری قدرتمند و ثروتمند باشیم اگر منابع آب نداشته باشیم و هوا چنان آلوده باشد که نتوان خوب تنفس کرد واگر به محیط زیست شهری توجه نداشته باشیم ، این حوزه ای است که می تواند ما را از پای درآورد.
وی اضافه کرد:در کنار این سرمایه ها، سرمایه فنی ،فیزیکی ، تاسیسات وتجهیزات شهری مشهد مانند پل ها ،حمل ونقل و شبکه های انتقال آب گاز، برق و که در نظامات شهری باید به آن توجه شود نیز باید توسعه پیدا کند .
وی با بیان اینکه آخرین سرمایه از شش دسته سرمایه ای که در مشهد کارکرد دارد، سرمایه مالی است که باید به آن توجه کرد افزود: درمجموع معتقدم اگر این شش دسته سرمایه را نداشته و شهر را یکپارچه توسعه ندهیم زمینه را برای تحقق حقوق شهر نشینی ایجاد نکرده ایم،لذا تحقق حقوق شهر نشینی مستلزم افزایش متوازن این شش دسته سرمایه در شهر است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات