بررسی نواقص ایمنی معابر و نصب سرعت کاه

بررسی نواقص ایمنی معابر و نصب سرعت کاه

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، کارگروه ایمنی در محل دفتر معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری با حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری، نمایندگان پلیس راهور و کارشناسان این معاونت برگزار شد.
در این کارگروه پیرامون موضوعات بررسی نامه های واصله از سوی پلیس راهور در خصوص نواقص ایمنی معابر و تصمیم گیری راجع به آنها، بررسی نامه های واصله از سوی مردم در مورد نصب سرعتکاه و تصمصم گیری پیرامون آنها و بررسی نواقص ایمنی معابر و تصمیم گیری راجع به آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات