استعلام چاپ سالنامه ۹۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

باسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نظر دارد چاپ ۱۵ هزار جلد سالنامه مهندسی ۱۳۹۸ و کلیه عملیات مربوط از قبیل خرید کاغذ و مواد و مصالح لازم و چاپ، فیلم و زینگ، لیتوگرافی، صحافی و طراحی داخلی صفحات دو رنگ سالنامه و ... تحویل سالنامه در محل سازمان مذکور با مشخصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه به انجام رساند. لذا متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت مکتوب تا حداکثر پایان وقت اداری پنجشنبه ۲۹ آذرماه به واحد روابط عمومی سازمان اعلام نمایند .

تعداد و قطع سالنامه :
حدود پانزده هزار جلد در قطع وزیری .
جلد سالنامه :
جلد چرم مصنوعی ایرانی با کاغذ نگهدارنده مقوای کارتی و دور دوزی شده جهت آستر و بدرقه.
متن سالنامه :
چاپ دو رنگ دو رو.
کاغذ سالنامه :
تحریر ۷۰ گرمی –کرم – اندونزی درجه یک.
رنگ جلد :
پس از ارایه نمونه های مجری و انتخاب رنگ توسط کارفرما انجام می شود .
سایر موارد :
۶.۱ چاپ تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در یک صفحه به صورت چهاررنگ در ابتدای سالنامه روی کاغذ اندونزی .
۶.۲
چاپ تبریک و سوگندنامه مهندس در ۲ صفحه به صورت چهاررنگ در ابتدای سالنامه روی کاغذ تحریر .
۶.۳
چاپ اسامی هیات مدیره، هیات رئیسه، بازرسان، شورای انتظامی، هیات تحریریه و اسامی دفاتر نمایندگی شهرستان ها در ۳ صفحه به صورت چهار رنگ در ابتدای سالنامه روی کاغذ تحریر .
۶.۴
تعطیلات رسمی و مشخصات دارنده سالنامه در یک صفحه و در ابتدای سالنامه به صورت چاپ دو رنگ به اضافه تمپلیت کرم رنگ بر روی تحریر ۷۰ گرمی .
۶.۵
تقویم در یک نگاه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در دو صفحه و در ابتدای سالنامه به صورت چاپ دو رنگ و روی تحریر ۷۰ گرمی کرمی .
۶.۶
صفحات تقویم سالنامه بر اساس طرح تصویبی سازمان که متعاقباً اعلام خواهد شد که به صورت هر دو روز یک صفحه و جمعه با هم به صورت چاپ دو رنگ با طراحی اختصاصی و کاغذ تحریر ۷۰ گرمی به تعداد تقریبی ۱۰۰ صفحه .
۶.۷
صفحات مطالب تخصصی فنی مهندسی به صورت چاپ دو رنگ با طراحی اختصاصی و کاغذ تحریر ۷۰ گرمی به تعداد تقریبی ۶۵ صفحه .
۶.۸
صفحه یادداشت شطرنجی به تعداد حدود ۱۰ صفحه بعد از صفحات تقویم سالنامه به صورت چاپ دورنگ به اضافه فرم بر روی تحریر ۷۰ گرمی کرم.(مشابه سالنامه سال ۹۷)
۶.۹ صفحه خلاصه وضعیت پروژه به تعداد حدود ۱۲ صفحه بعد از صفحات تقویم سالنامه به صورت چاپ دورنگ به اضافه تمپلیت کرم رنگ بر روی کاغذ تحریر ۷۰ گرمی.( مشابه سالنامه سال ۹۶)
۶.۱۰ چاپ حدود ۳۲ صفحه مربوط به تبلیغات به صورت چهار رنگ در انتهای سالنامه روی کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی کره ای در قطع وزیری طبق بند ۱ که طراحی شده تحویل مجری می گردد.(مطابق استانداردهای چاپ)
۶.۱۱ بدرقه سالنامه مقوای کارتی ۱۸۰ گرمی متناسب با رنگ جلد
.
۶.۱۲ کتابخانه دیجیتال به تعداد ۱۶ صفحه با هماهنگی کارفرما تهیه و چاپ گردد .
۶.۱۳
چاپ تلفن های ضروری اصفهان در ۲ صفحه .
چاپ روبان نشانگر و پلاک فلزی با لوگوی سازمان .
سایر مشخصات کلی سالنامه :
چاپ آرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در بالای هر صفحه
چاپ شعارهای فنی و مهندسی به صورت تک رنگ در پایین صفحات سالنامه .
چاپ آدرس و تلفن های سازمان با آدرس و پست الکترونیکی در صفحه دعای تحویل سال .
صحافی ته دوخت و ته چسب با گوشه های لب گرد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات