امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس

امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای‌عالی به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورا به حسن‌بیگی سرپرست استانداری تهران و طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۷.۸.۱۴ موضوع امکان سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان واقع در حریم شهر پردیس را در راستای مصوبه مورخ ۹۳.۱۰.۱۰ هیات محترم وزیران (مرتبط با ساماندهی تعاون های مسکن شمال و شمال‌شرق تهران) مورد بررسی قرار داد و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۴.۳۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با کلیات موضوع با شرایط زیر موافقت نمود:

۱. سقف جمعیت قابل استقرار در اراضی بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو و در حد منابع آب قابل تخصیص تعیین می‌شود.

۲. محدوده اراضی با حذف عرصه های غیرقابل بارگذاری و پرشیب (در بخش های شمالی و جنوبی) مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفته و پس از تایید دبیرخانه شورایعالی به عنوان ناحیه منفصل شهری پردیس به مراجع ابلاغ شو. تبعا طرح جامع ناحیه منفصل شهری مذکور در چارچوب سقف جمعیت پذیری موضوع بند ۱ پس از مراحل تصویبی استانی به تصویب نهایی شورایعالی خواهد رسید.

۳. سند پهنه بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم مصوب مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد.

خاطرنشان می‌شود اراضی موضوع این مصوبه و همچنین اراضی مربوط به شهر جدید شریف آباد (خوارزمی) در شهرستان پاکدشت در راستای تکلیف وزارت راه و شهرسازی مطرح در مصوبه ۹۳.۱۰.۱۰ هیات محترم وزیران به عنوان گزینه های تامین عوض جهت پاسخگویی به حقوق ادعایی تعاونی واقع در شمال و شمال شرق تهران تعیین شده‌اند. لازم است استانداری تهران با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی استان ساز و کار اجرای منتج به شروع فرآیند تهاتر حقوق ادعایی تعاونی‌ها با اراضی معوض را تدوین و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات بعدی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارش نماید.

تبعا سابقه تعاونی‌ها، تعداد اعضا، ‌ میزان و نوع مالکیت اعضا، حساسیت طبیعی عرصه‌های مورد ادعا در کنار سایر عوامل موثر، اولویت‌های ساز و کار مذکور را تعیین خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات