بازدید هئیت زیست محیطی متشکل از دکتر ظهرابی معاون محترم محیط طبیعی سازمان مرکزی و... هم اکنون در منطقه قرق اختصاصی منصور آباد در حال انجام می باشد

بازدید هئیت زیست محیطی متشکل از دکتر ظهرابی معاون محترم محیط طبیعی سازمان مرکزی و... هم اکنون در منطقه قرق اختصاصی منصور آباد در حال انجام می باشد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات