بازدید معاون محترم محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه هئیتی متشکل از مدیران سازمان مرکزی از قرق اختصاصی منصور آباد رفسنجان،

بازدید معاون محترم محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه هئیتی متشکل از مدیران سازمان مرکزی از قرق اختصاصی منصور آباد رفسنجان،

بنا به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان فردا مورخ هشتم آذرماه هئیتی متشکل از دکتر ظهرابی معاون محترم محیط طبیعی سازمان مرکزی،دکترجزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان، دکتر تیموری مدیرکل شکاروصید سازمان مرکزی ، دکترسپنچی مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست وجمعی از مسولین محلی واصحاب رسانه از قرق اختصاصی منصور آباد شهرستان رفسنجان که از قرق های نمونه کشوری و ازمصادیق مشارکت های جدی مردمی در حفظ و نگهداری از محیط زیست می باشد بازدید بعمل خواهد آورد
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات