جلسه هم اندیشی وکارگروه سد معبردرسالن اجتماع شهرداری عجب شیر

جلسه هم اندیشی وکارگروه سد معبردرسالن اجتماع شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات