بازدید آقای معینی فر سرپرست شهرداری از روندپیشرفت زیر سازی کوچه بهداشت در شیشوان

بازدید آقای معینی فر سرپرست شهرداری از روندپیشرفت زیر سازی کوچه بهداشت در شیشوان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات