اقدام خوب از شهردار طالقان برای جمع آوری سگ های بلاصاحب

اقدام خوب از شهردار طالقان برای جمع آوری سگ های بلاصاحب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات