نشست شورای معاونین شهرداری شهرکرد با محوریت سه موضوع اداری برگزار شد

نشست شورای معاونین شهرداری شهرکرد با محوریت سه موضوع اداری برگزار شد

نشست شورای معاونین شهرداری شهرکرد با محوریت پیگیری مصوبات جلسات، گزارش تهیه آمارنامه شهر شهرکرد  و بررسی راهکارهای مدیریت درآمد و هزینه برگزار شد.
در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات صورتجلسه قبلی در خصوص موضوع سرمایه گذاری بنا به دستور شهردار محترم مقرر شد مسئول سرمایه گذاری نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را به عمل آورد .
 • تسریع در امور سرمایه گذاری به نحوی که نتایج آن ملموس باشد .
 • انتخاب مشاور جهت تهیه بسته های سرمایه گذاری
 • سازمانها نیز در این خصوص فعال و نسبت به ارسال فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری لازم با واحد سرمایه گذاری اقدام نمایند .
مقرر گردید ظرف یک ماه آتی ضمن پیگیری موضوعات فوق ، کارواش ترمینال نیز به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری با بخش خصوصی پیگیری گردد .
مقرر شد که خدمات قابل برونسپاری در شهرداری و سازمانهای وابسته توسط حوزه برنامه ریزی شناسایی و جهت تصمیم گیری پیگیری گردد .
مقرر شد برونسپاری عوارض خودرو که بخشی از مراحل آن انجام شده است با پیگیری معاونت توسعه و مدیریت منابع و سازمان فاوا اقدام گردد .
با توجه به پیشنهاد معاونت محترم شهرسازی مقرر شد عرصه های مورد نیاز جهت امور سرمایه گذاری توسط واحد مربوطه مورد شناسایی قرار گرفته و جهت اقدام بعدی به معاونت محترم شهرسازی ارائه گردند .
واحد سرمایه گذاری با توجه به پیگیری های قبلی نسبت به راه اندازی شرکتی با موضوع خدمات مرتبط با  امور شهری (چندمنظوره) با سهامداری پرسنل شهرداری و مشارکت شهرداری با طی مراحل قانونی اقدام نماید .
معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع تاکید بر رعایت مدیریت درآمد و هزینه و همچنین تعلق خاطر سازمانی همکاران به شهرداری را داشتند و مقرر گردید
با توجه به اساسنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ، سازمان فوق حداکثر تا پانزده روز آینده طرح و برنامه های خود را جهت زیباسازی شهر و متناسب با مناسبت های مختلف سال (دهه فجر، چهلمین سالگرد انقلاب و ...) و همچنین ایام نوروز ارایه دهد .
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با در دست داشتن برنامه های خود جلسه ای با معاونت توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص اعتبارات تشکیل و اقدامات لازم صورت پذیرد .
مقرر شد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نسبت به تشکیل کمیته ای با افراد کارشناس و صاحب نظر با عنوان کمیته زیباسازی اقدام نماید .
با توجه به توضیحات معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع در خصوص انجام پروژه ممیزی املاک تجاری بدون مجوز توسط سازمان فاوا ، مقرر شد حوزه های مختلف مرتبط با موضوع مذکور (اجرائیات ، مدیران مناطق و ...) همکاری لازم را با سازمان فاوا داشته باشند . همچنین روابط عمومی در خصوص اطلاع رسانی اقدامات لازم را به عمل آورد . قابل ذکر است محوریت اجرای پروژه مذکور با سازمان فاوا می باشد .
مقرر گردید حوزه برنامه ریزی درخصوص تدوین عوارض و بودجه سال ۹۸ همکاری لازم را با واحدهای مرتبط داشته باشد .
گزارش آمارنامه که شامل ۱۶ فصل می باشد و در حال حاضر ۳ فصل (سرزمین و آب و هوا ، جمعیت ، مدیریت شهری) تهیه شده است توسط کارشناس مربوطه به جلسه ارائه گردید و با توجه به دستور اکید شهردار محترم مبنی بر پیگیری جدی موضوع آمارنامه ، مقرر شد که بخش های مختلف سه فصل تهیه شده ظرف دو روز آتی به واحدهای مربوطه ارسال و واحدها ضمن مداقه لازم در آمار،  درصورت وجود اشکال ، اصلاح و ظرف یک هفته به حوزه برنامه ریزی عودت نمایند .
مقرر گردید روابط عمومی با هماهنگی معاونت ها و روسای سازمانها نسبت به تهیه و درج مقدمه متناسب با هر بخش مرتبط اقدام و در اختیار حوزه برنامه ریزی قرار دهد .
همچنین پیشنهاد گردید موضوعات ذیل در اولویت طرح در جلسه شورای معاونین باشد :
الف ) گزارش سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری از عملکرد سازمان بر اساس اسانامه در بازه زمانی سال ۱۳۹۷
ب ) ارائه گزارش کاملی از اراضی صنایع حوضچه ای
ج ) گزارش درآمدی و هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مدیران امور مالی و درآمد
د ) گزارش معاونت محترم عمرانی از پروژه های عمرانی سال ۱۳۹۷
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات