رسانه ها بجای پیگیری احداث بیمارستان حاشیه شهر، اختصاص ۵۰ هکتار اراضی ...

رسانه ها بجای پیگیری احداث بیمارستان حاشیه شهر، اختصاص ۵۰ هکتار اراضی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات