شورای پنجم وشهرداری مشهد بدنبال گسترش روحیه نوع دوستی ومودت در شهر ...

شورای پنجم وشهرداری مشهد بدنبال گسترش روحیه نوع دوستی ومودت در شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات