نظافت و پاکسازی عمومی کوی سوم خرداد توسط شهرداری خرمشهر

نظافت و پاکسازی عمومی کوی سوم خرداد توسط شهرداری خرمشهر

نظافت و پاکسازی عمومی کوی سوم خرداد توسط شهرداری خرمشهر

نظافت و پاکسازی عمومی کوی سوم خرداد ..............

.

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات