آگهی مناقصه عمومی شماره ۴۶-۹۷ - نوبت سوم: واگذاری امور مربوط به حفاظت فیزیکی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات